Gümüş Nedir?

Gümüş, simgesi Ag olan, beyaz, parlak ve değerli bir metalik elementtir. Atomik ağırlığı 107,87 gram olup atom numarası 47’dir. Kaynama noktası 1950 derece, ergime noktası 961 derecedir. Özgül ağırlığı 10,5 g/cm³ ve +1 değerliğindedir.

Eski çağlardan beri kullanılmaya devam eden gümüş, altın ve bakırdan sonra keşfedilmiştir. Tarihi MÖ 3000’li yıllara kadar gitmektedir. MÖ 3100’lü yıllarda Mısırlılar tarafından, MÖ 2500’lü yıllarda ise Persliler ile Çinliler tarafından gümüşün kullanıldığı bilinmektedir. MÖ 700’lü yıllara gelindiğinde Lidyalılar gümüşü para olarak kullanmıştır. Endüstri geliştikçe daha karışık ve saf olmayan gümüş yatakları üzerinde çalışmalar yürütülmüştür.